Piłkarskie Wakacje 2015


W dniach 19.08 – 25.08.2015 w ośrodku piłkarskim w Gutowie Małym odbył się pierwszy obóz sportowo – rekreacyjny dla dzieci o nazwie „Piłkarskie Wakacje 2015”. Uczestniczyło w nim 23 dzieci z czterech regionów Polski. Przyjechały one z Pomorza, wschodnich i zachodnich części naszego kraju oraz z Małopolski. Obóz był całkowicie bezpłatny.  Był on darem środowiska piłkarskiego. Środki finansowe na ten cel, a także różnego rodzaju dary, za pośrednictwem Fundacji Drużyna Chrystusa – dar środowiska piłkarskiego, przekazywali  ludzie dobrej woli  – drużyny piłkarskie różnych szczebli rozgrywkowych, związki sportowe, kluby piłkarskie, sklepy i firmy, a także indywidualnie wielu ludzi, także tych nie związanych bezpośrednio z piłką nożną.

W imieniu dzieci uczestniczących w Piłkarskich Wakacjach 2015, a także Fundacji Drużyna Chrystusa – dar środowiska piłkarskiego, składamy wszystkim ludziom o otwartych sercach, którzy przyczynili się choć w maleńkim stopniu do realizacji tego dzieła, serdeczne podziękowania.


Fotorelacja: 


Filmowa relacja: