Aktualności


„Zapewniam was: wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie.”

(Mt 25,40)ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA | (Mt 25, 31-46)

Refren dzisiejszego psalmu brzmi: „Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie.” Zadałem sobie pytanie: czy faktycznie tak jest, czy nie brak mi niczego, kiedy Bóg jest moim pasterzem?

Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, który przypomina nam, że Jego królestwo jest w ciągłej potrzebie miłości i kiedy okazujemy tę miłość bliźniemu, stajemy się adresatami słów z dzisiejszej Ewangelii: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!”…

czytaj dalej…


Czy wiesz, że możesz uzyskać w ten dzień ODPUST ZUPEŁNY pod zwykłymi warunkami*:

  • czynność odpustowa: w Uroczystość Chrystusa Króla /ostatnia niedziela roku liturgicznego/  22 listopada 2020 r. – za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi; w inne dni odpust cząstkowy;

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego, Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki.

Amen.


*) Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego
(jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy)

Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego. Chodzi tutaj o samo przywiązanie, o radykalne zerwanie z jakąkolwiek sposobnością, o której wiemy, że może prowadzić nas do grzechu, nawet lekkiego; odrzucenie przywiązania do naszych słabości, złych skłonności, nałogów itp. W tym dniu powinniśmy prosić Pana Boga żeby dał nam siłę aby mogliśmy przezwyciężyć wszystkie te nasze słabości, które mogą nas zniewalać.

2. Stan łaski uświęcającej – czyli stan po spowiedzi świętej, dokąd nie popełni się grzechu ciężkiego, przez który zrywa się ten stan więzi z Bogiem.

3. Przyjęcie Komunii świętej

4. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Mario)

5. Wykonanie czynności (praktyki) związanej z odpustem 

Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.

 


CO TO JEST ODPUST…

– Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie…
O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha
i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości
– mówił o duszach czyśćcowych Pan Jezus do św. Faustyny. (Dz. 1226)

I. Co to jest odpust?
II. Kto może uzyskać odpust?
III. Za kogo można ofiarować odpust?
IV. Jakie są rodzaje odpustów?
V. Warunki uzyskania odpustu zupełnego
VI. Wybrane praktyki związane z uzyskaniem odpustu zupełnego
VII. Odpust cząstkowy
VIII. Wybrane praktyki związane z uzyskaniem odpustu cząstkowego
IX. Odpust zupełny dla dotkniętych koronawirusem

Dowiedz się jak ocalić duszę swoją lub bliskiej Ci Osoby zmarłej…


Piłkarskie Wakacje 2020

odwołane

Od pięciu lat, każdego roku Fundacja Drużyna Chrystusa zabiera 24 dzieci z całej Polski na wakacyjny obóz do Gutowa Małego. W tym roku niestety tego zabraknie…

2.08.2020 r. miały rozpocząć się kolejne „Piłkarskie wakacje”. Z powodu pandemii koronawirusa, dbając o bezpieczeństwo nas wszystkich, z przykrością podjęliśmy decyzję o odwołaniu tegorocznego obozu. Ponieważ Fundacja przez cały rok zbierała fundusze, które przeznaczone były na wakacyjny wypoczynek dla dzieci z potrzebujących pomocy rodzin postanowiliśmy pomóc w tym roku w inny sposób. Nasza Fundacja zakupiła kilkanaście laptopów, które trafiły do wielodzietnych rodzin z całej Polski potrzebujących właśnie takiej formy wsparcia w czasie zdalnego nauczania dla dzieci.

Cieszymy się, że mimo panującej sytuacji, mogliśmy pomóc w inny sposób. Z utęsknieniem czekamy na kolejne „Piłkarskie wakacje”, wierząc, że już w przyszłym roku wszyscy razem, znowu spotkamy się w Gutowie Małym!

Zapraszamy do „Galerii Wspomnień” z poprzednich obozów – zobacz…