Kontakt


Nazwa:

Fundacja Drużyna Chrystusa – dar środowiska piłkarskiego

Adres:

ul. Niebieska 53
30-694, Kraków – Kosocice, Polska

E-mail: fundacja@fundacjadruzynachrystusa.org


Nr konta bankowego: 76 8591 0007 1050 0490 0187 0001

Code swift (dla wpłat z zagranicy): KR SP PL PK 76 8591 0007 1050 0490 0187 0001

KRS: 000 054 7610

NIP: 676-248-60-04

REGON: 361022298


Jeśli chciałbyś pomóc naszej Fundacji w kolportażu naszych materiałów, lub w jakikolwiek inny sposób – napisz do nas, Dziękujemy!