RODO

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, “RODO”).

Fundacja Drużyna Chrystusa – dar środowiska piłkarskiego informuje, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Drużyna Chrystusa – dar środowiska piłkarskiego z siedzibą w Krakowie – Kosocicach, przy ul. Niebieskiej 53, 30-694, Kraków – Kosocice, Polska.

2. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fundację w celu:

a. przesyłania informacji związanych z działalnością Fundacji, w tym informacji o celach statutowych Fundacji;

b. umożliwienia dokonywania darowizn na rzecz Fundacji (jeżeli taką darowiznę zdecyduje się Pan/Pani przekazać) oraz w celu umożliwienia Panu/Pani uczestnictwa w inicjatywach Fundacji;

c. utrzymywania kontaktu z Panem/Panią, jeżeli z Pana/Pani inicjatywy komunikuje się Pan/Pani z Fundacją, na przykład wysyłając e-mail lub wiadomość poprzez media społecznościowe;

3. Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2a jest dokonywane za Pana/Pani zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2b odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO, gdyż będzie niezbędne do wykonania określonej umowy (w szczególności umowy darowizny, umowy o świadczenie przez Fundację usług drogą elektroniczną, ) lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, w ramach inicjatyw Fundacji. Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2c odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Fundację.

4. Dane osobowe, które uzyskaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Fundację, jednak nie później niż do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. W zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie w niektórych przypadkach może spowodować niemożność dokonania takich czynności jak przekazanie darowizny lub udział w działaniach Fundacji.

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, do których samodzielnie zdecyduje się Pan/Pani wysłać wiadomość korzystając ze strony internetowej prowadzoną przez Fundację. Ponadto, Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które świadczą usługi niezbędne dla prowadzenia działalności przez Fundację, tj. firmom świadczącym usługi hostingu ). Fundacja nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.

7. Ma Pan/Pani prawo żądania od Fundacji dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani skarga do organu nadzorczego.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu