Zarząd Fundacji


Zarząd Fundacji:

  1. Prezes Zarządu – Andrzej Głowacki
  2. Członek Zarządu – Maria Jurzecka – Szymacha
  3. Członek Zarządu – Marcin Chmura