IV NIEDZIELA ZWYKŁA

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

IV NIEDZIELA ZWYKŁA | (Łk 4,21-30)
Jezus odrzucony w Nazarecie


Czytając dzisiejszą Ewangelię, pomyślałem sobie, że odkąd Jezus pojawił się na świecie, zawsze byli tacy ludzie, którzy Go nie chcieli i dzisiejsza Ewangelia również ukazuje takich ludzi, którzy w zetknięciu z prawdą chcą pozbyć się Jezusa i nie tylko z granic swojego miasta, lecz również ze swojego życia – czyli chcą Go strącić z góry.

Dziś tak mocno to widać, jak wiele państw, ludzi nie chce Boga. Woli żyć w kłamstwie i ułudzie, niż przyjąć prawdę, nią żyć i dzięki niej być prawdziwie szczęśliwymi i wolnymi.

Dobrze dziś zadać sobie pytanie: czy przyjmuję Jezusa z całą prawdą i nauczaniem? Czy kiedy się z czymś nie zgadzam, na coś denerwuję, to usuwam Go z granic swojego myślenia, działania, ze swojego serca?…