UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA | (J 18, 33b-37)
Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata


Zazwyczaj tak jest, że król w swoim państwie, w swoim kraju, jest na pierwszym miejscu. Ma zawsze zaszczytne i jedyne miejsce do siedzenia, jego głos jest słuchany, poważany i też niejednokrotnie decydujący. Ma moc wpłynięcia na prawo i zasady panujące w konkretnym kraju, czyli tym samym wpływa na życie konkretnych ludzi.

Jeżeli dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i bierzemy w niej udział, to warto zadać sobie pytanie: czy Jezus jest Królem mojego życia? Czy ma pierwsze zaszczytne miejsce? Czy słucham Jego Słów i wprowadzam je w życie? Czy Jego nauka i prawo ma realny wpływ na mnie? Czy Jego zdanie jest najważniejsze?

Jezus jest Królem, który nigdy nie podjął żadnej wojny, ani nie podbił żadnego kraju. On chodził i głosił, uzdrawiając i nauczając, a w ten sposób poszerzał Swoje Królestwo, Królestwo Miłości i Pokoju! Jeżeli chcemy, aby miłość i pokój zapanowały w naszym życiu, trzeba aby Król, Jezus Chrystus, był w nim prawdziwym Królem, Królem, któremu oddamy pierwsze miejsce i przyjmiemy Jego naukę jako jedyną i prawdziwą!!