XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA | (Mk 13, 24-32)
Sąd ostateczny


Chcielibyśmy wszystko wiedzieć: kiedy, gdzie i jak, próbujemy wszystko wyjaśnić, przeanalizować i udowodnić. Żyjemy w takim świecie, który ma monopol na wiedzę i który tę wiedzę stawia ponad wszystko. A dziś ostatnie zdanie Ewangelii ukazuje nam, że nawet Jezus wszystkiego nie wie, że datę końca świata zna tylko Bóg Ojciec.

Jakie to uwalniające i ważne, żeby sobie uświadomić, że nie wszystko muszę wiedzieć, że nie we wszystkim muszę być najlepszy, że nie jest najważniejsze wiedzieć dużo, najważniejsze jest wiedzieć to, co istotne.

Przypomina nam dzisiaj Jezus jak ważne są znaki, które daje Bóg, że nawet jeżeli czegoś nie wiemy to znajomość znaków, uważna obserwacja i czujność pomoże nam przygotować się na to, co ma nadejść, co, być może, wydarzy się w naszym życiu.

Bóg daje wszelakie znaki, aby nas nic nie zaskoczyło, tylko byśmy mieli szansę być przygotowanymi na wydarzenia, które mają nastąpić. Kto trwa na modlitwie i przygląda się Bożym znakom, jest w stanie przygotować swoje serce na to, co ma nastąpić.