XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA | (Mk 12, 38-44)
Wdowi grosz


Ostatnio natrafiłem na opis pewnej sytuacji z życia św. Antonina. Przechadzał się on wczesnym rankiem po mieście, w którym był biskupem i w pewnym momencie zauważył, że ktoś układa jakąś stertę, a później przerzuca ją za mury klasztoru. Podszedł i zapytał tego kogoś o to, kim jest i co robi. Ten mu odpowiedział, że jest diabłem i że nic nie robi, on tylko wrzuca do klasztoru złoto, a resztę zrobią oni sami.

Dziś wdowa oddaje wszystko co ma, choć nie jest to dużo, ale oddaje. A dzisiejszy świat tak bardzo opływa w ciągłą walkę o pieniądz. Diabeł tylko rzucił złoto na ziemię, a resztę robią ludzie sami, smutne to i straszne jak gołym okiem widać, że pieniądz ma dzisiaj o wiele większą wartość niż jakakolwiek przyjaźń, miłość czy relacja. Widać to w szkole, w pracy, w domach i rodzinach. Pojawi się problem spadku i ukazuje się, co tak naprawdę się liczy.

Wrzucił diabeł w nasze rodziny złoto, w przestrzeń, gdzie przebywamy, tak aby nas nim kusić, aby nam tym złotem zasłonić drugiego człowieka, aby nas nim zniewolić. Trzeba prosić mocno Pana Jezusa o wolność od mamony, abyśmy potrafili mieć, oraz oddać; by zloto nigdy nie było droższe od Boga i człowieka!!