XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA | (Mk 10, 46b-52)
Uzdrowienie niewidomego z Jerycha


Dziś w Ewangelii niewidomy prosi o wzrok, prosi głośno, wręcz krzyczy błagając, aby Jezus przywrócił mu to, czego nie ma, co potrzebuje, czego pragnie. Sytuacja tego człowieka pokazuje, że gdy jest nadzieja i szansa, to nie liczy się wstyd, uprzedzenie czy co innego – po prostu wykorzystuje się chwilę i daną szansę.

Jezus przechodzi obok nas za każdym razem – kiedy jesteśmy na Eucharystii, kiedy korzystamy z sakramentów, kiedy jesteśmy na modlitwie, kiedy sięgamy po Jego Słowo – czy wykorzystuję ten moment na to, aby błagać o to, czego dziś mi brak? Czy te chwile są dla mnie nadzieją i ratunkiem?

Niewidomy wykorzystał szansę – i my je wykorzystujmy, bo Jezus jest gotów dać każdemu to, czego pragnie, jeżeli tylko będziemy z wiarą o to prosić, jeżeli tylko wykorzystamy moment
spotkania i całym sobą zwrócimy oblicze Jezusa na swoje braki, a On, pełen miłosierdzia, natychmiast je uzupełni Swoją łaska!