XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA | (Mk 10, 35-45)
Przełożeństwo jest służbą


Modlić się o niebo, czyli żeby zostać świętym, to bardzo zacna i – myślę – konieczna modlitwa. Prosić Boga o to, aby być w niebie, aby na wieki być z Nim, to prośba z rangi najważniejszych!

Dziś Ewangelia ukazuje nam Jakuba i Jana, którzy z jednej strony proszą Jezusa o niebo, ale z drugiej widzimy, że chcą się w tym niebie ustawić na najważniejszych miejscach. Dlatego Jezus interweniując jasno stawia sprawę, że to nie człowiek ustawi się w niebie, tylko Bóg może go tam ustawić i od Boga zależy – tylko i wyłącznie – na jakim miejscu!

Kochani, jak ważne jest pamiętać, że o niebo trzeba każdego dnia zabiegać i o nie prosić! Pójście do nieba jest nagrodą, wyróżnieniem, jest po części dużym wynikiem naszego życia!! Dlatego nasze życie, nasze postawy, nasze słowa, wszystko składa się na wynik tego, czy na niebo zasłużymy, czy tez nie.

Do nieba wchodzą święci, a nie Ci, którzy widzą tylko własne potrzeby i to, jak się w życiu ustawić! A Święty to ten, kto pamięta o drugim człowieku, święty to ten, który do nieba nie wchodzi sam, wchodzą z nim Ci, których kochał, którym służył i którzy dzięki jego świadectwu życia podążyli w kierunku nieba!