XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA | (Mk 10,2-16)
Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela


Dobrze wybrać to dziś duża umiejętność, która może przyczynić się do owocnych sytuacji w życiu i ominięcia niepotrzebnych trudności, przykrości i cierpienia. Dobrze wybierać to sztuka, lecz jak to robić?

Dziś, w pierwszym czytaniu, słyszymy jak Adam spośród wszystkiego, co otrzymał od Boga, wybiera Ewę; kieruje się sercem; jego wybór podyktowany jest zachwytem, zauroczeniem, może nawet szacunkiem i podziwem.

Jakie to ważne jest, kochani, abyśmy w życiu potrafili dobrze wybierać, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym się kierujemy przy wyborach, drobnych i tych najważniejszych!! Czasem może być trudno, może nawet wydawać się, że wybór nie był dobry, ale właśnie wtedy trzeba sobie przypomnieć czym się kierowałem, co podpowiadało mi serce!!

Tak wielu ludzi zmienia dziś wybory, rezygnuje z tego co jeszcze niedawno było najważniejsze. I nie dlatego, że to były błędne wybory i decyzje, tylko dlatego, że zapomnieli o tym, co wtedy było w ich sercu, a czego dziś brakuje!!