XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA | (Mk 8, 27-35) Zapowiedź męki Chrystusa


Kiedy Jezus powoływał Piotra, wypowiedział znamienne słowa: «Pójdź za Mną!», wtedy Piotr dosłownie poszedł za Jezusem zostawiając wszystko.

Dziś w Ewangelii widzimy jedną ze scen, w której Piotr postanawia iść przed Jezusem, a nie za Nim. Piotr ustala jak ma wyglądać życie z Bogiem, co w nim ma być, a czego ma nie być. Ile ma być radości i ewentualnego cierpienia; ile prostych ścieżek, a ile trudu; ile zwycięstw, a ile porażek – Piotr kieruje się własną wolą i chce, aby Jezus się do niej dostosował.

Pan natomiast jasno i wyraźnie przypomina Piotrowi, że ma pójść za tym co Jezus ukaże, a co jest wolą Bożą, a nie za ludzkim wymysłem i planem. Jednak żeby się takie drogi podjąć, trzeba codziennie zapierać się siebie, czyli przestać wyprzedzać Jezusa kreowaniem swojego życia z Bogiem, a po prostu Mu się poddać i iść za tym, co Bóg daje i do czego nas zaprasza!