X NIEDZIELA ZWYKŁA

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

X NIEDZIELA ZWYKŁA | (Mk 3, 20-35)
Szatan został pokonany


Dzieci jak nabroją i mają tego świadomość, to zazwyczaj gdzieś się chowają, albo stają się bardzo ciche, albo kryją się przed rodzicami tak, aby nikt ich nie nakrył na tym uczynku i żeby ewentualnie uniknąć kary.

Dziś Adam i Ewa chowają się przed Bogiem, nabroili, dlatego kryją się przed Nim. Boją się konsekwencji swojego czynu. Niestety, ich czyn zamknął niebo, aż do momentu kiedy Jezus Zmartwychwstał i otworzył je dla wszystkich, którzy słuchają Jego słów i wypełniają je.

Dziś każdy, kto nabroił, powinien do Boga przyjść, anie od Niego uciekać i przed Nim się kryć! Dziś, żeby wejść do raju, trzeba z każdym grzechem, każdą słabością przychodzić do Pana, a nie od Niego uciekać!

Kto chowa się przed Bogiem ze swoim grzechem, niestety zostanie z nim sam, a kto z grzechem przychodzi do Boga, zostaje od niego uwolniony!