UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY| (Mt 28, 16-20)
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi


Zauważyłem ostatnio jeden z powodów, dla których ludzie chodzący do kościoła, modlący się – przestają uczęszczać na Eucharystię i oddalają się od Boga. Jest to nieumiejętność, a nawet niemożliwość połączenia tego, co się robiło i w co się wierzyło, z tym jak się żyje i co się teraz robi. Bardzo często zauważam to u dziewczyn, które chodzą do kościoła, należą do wspólnot, a gdy poznają chłopaka, bądź wyjeżdżają na studia, ciężko im to wszystko scalić i pogodzić tak, że z jednej strony robią i żyją tak jak na początku, a tym samym rozwijają się w relacji z chłopakiem, na studiach czy po prostu w nowym miejscu i w nowej roli.
Ciężko jest dziś człowiekowi pogodzić sposób życia, tempo życia i kierunek życia z wiarą w Boga i konsekwentnym trzymaniem się Bożych Słów tak, aby to wszystko stało się jedno!

Dziś uroczystość Trójcy Świętej, Boga Trójjedynego, który jako Trzy Osoby Boskie równocześnie jest jednym Bogiem, o jednej naturze!! Możliwe jest to dzięki wzajemnej miłości, którą Osoby Boskie nawzajem się obdarzają!

Czasem są takie zadania dla dzieci, aby połączyć kropki, które są obok siebie i dzięki temu wychodzi z nich całość, nie widać tej całości kiedy kropki nie są połączone, ale kiedy są – wychodzi coś, czego nie było widać na początku.

Trzeba nam kochani łączyć miłością wszystko to, co składa się na nasze życie, nie można ominąć niczego, musi się to stawać i scalać w jedno, abyśmy nigdy nie stwierdzili, że nie da rady! Bóg jest jedno, choć w Trzech Osobach, nasze życie ma być jedno, choć wiele się w nim wydarza!