ŚWIĘTO ŚW. RODZINY

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

ŚWIĘTO ŚW. RODZINY | (Łk 2, 22-40)

Boże narodzenie to czas ogromnej radości, ale gdyby się tak dobrze przyjrzeć, to można zauważyć, że w tym czasie dokonuje się nieustanne odrzucenie. Nie przyjęto Maryi i Józefa nigdzie, zamknięto im drzwi, a tym samym serca przed Bogiem. Szczepana wywleczono poza miasto i ukamienowano – nie przyjęto tego, który był świadkiem Jezusa. Odrzucenie miłości, odrzucenie prawdy, odrzucenie prawdziwej radości i szczęścia.

Jednak dziś, w Święto Świętej Rodziny, ukazany jest najdoskonalszy i najpiękniejszy przykład przyjęcia! Maryja i Józef są wzorem przyjęcia Słowa Bożego, Ciała Chrystusa, samego Boga!
Dziś Święta Rodzina przypomina nam, że prawdziwe przyjęcie powinno się dokonać poprzez akceptację i zgodę na wolę Bożą. Przyjęcie Boga to wybór Jego nauki i życie zgodnie z nią! Uczy nas dzisiaj Święta Rodzina, aby każdego dnia przyjmować to, co Bóg zsyła, bo w tym jest prawdziwe życie!

Nie ma Bożego Narodzenia i radości płynącej z tego faktu, jeżeli nie ma przyjęcia Boga! Kto przyjmuje Boga, tego Bóg przyjmie!!!