II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU | (Mk 9, 2-10) Pielgrzymując na ziemi, uczestniczymy w życiu wiecznym


Mamy swoje miejsca przemian, podobnie trochę jak bohaterowie w maskach, którzy pilnują porządku i ratują świat. Normalnie, w życiu codziennym, niczym się nie różnią od zwykłych, otaczających ich ludzi, ale kiedy trzeba działać, znikają na chwilę, żeby zaraz pojawić się jako zupełnie ktoś inny. Każdy z nas ma takie miejsce, z którego wychodzi inny, dla jednych będzie to fryzjer czy salon mody, dla innych siłownia czy basen, dla jeszcze innych kino, teatr czy spotkanie z ważnym człowiekiem, bądź przyjacielem.
Wchodzimy do tych miejsc, czy na umówione spotkanie i wychodzimy zupełnie inni, można by było powiedzieć «tacy przemienieni», ci sami, z tymi samymi imionami i nazwiskami, z tym samym PESEL-em i adresem zamieszkania, a mimo to jesteśmy inni.

Dziś w Ewangelii Jezus przemienia się, tym samym pokazuje uczniom Kim naprawdę jest i Kim stał się dla nich. To przeobrażenie Jezusa ma przemienić apostołów – ich patrzenie, myślenie, ich całych!!! To wydarzenie ma zmienić ich życie tak, aby w nim Jezus stał się prawdziwym Bogiem, Tym, Którego właśnie ujrzeli!

Dlatego, kochani, tak ważne jest, abyśmy zadali sobie pytanie: «czy Kościół jest dla mnie miejscem przemiany?» Tak jak mamy swoje przestrzenie, gdzie wchodzimy jacyś, a wychodzimy inni, to czy moje bycie w kościele, na Mszy Świętej, na Adoracji czy jakimś nabożeństwie, zmienia mnie?

Żeby doświadczyć przemiany, trzeba najpierw dostrzec Boga, to jak On przeobraża się z miłości do nas. Nie będzie w nas przemiany, jeżeli nie uwierzę w przeistoczenie Boga w czasie Eucharystii, który staje się białym, prostym komunikatem, nie będzie przemiany we mnie, jeżeli nie uwierzę, że Jezus w konfesjonale mój grzech przemienia w Swoją miłość, nie będzie w nas kochani zmiany, jeżeli nie będziemy trwali na modlitwie i słuchali Słowa Boga, który mówi dziś jasno i bardzo wyraźnie: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!»

Czas Wielkiego Postu sprzyja temu, aby nie tylko zająć się zmianą ciała, ale żeby poddać przemianie własną duszę!