UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA | (Mt 25, 31-46)

Refren dzisiejszego psalmu brzmi: „Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie.” Zadałem sobie pytanie: czy faktycznie tak jest, czy nie brak mi niczego, kiedy Bóg jest moim pasterzem?

Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, który przypomina nam, że Jego królestwo jest w ciągłej potrzebie miłości i kiedy okazujemy tę miłość bliźniemu, stajemy się adresatami słów z dzisiejszej Ewangelii: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!”

Pytanie jak to zrobić, aby kochać, aby pamiętać o innych, a nie skupiać się zbytnio na sobie, na własnych potrzebach, brakach, niedostatkach, smutkach, cierpieniach? Jak w dzisiejszym czasie myśleć o innych i pomagać im, kiedy wokół tyle zła i nienawiści? Jak to zrobić, aby stać adresatem słów Jezusa, które mówią o naszym zbawieniu, a nie potępieniu?

Trzeba uczynić Jezusa pasterzem swojego życia, wtedy niczego nie będzie nam brakować!!! Pasterz to ten, który ma decydujący głos; który prowadzi; który wie, co robić, aby uchronić swoją owce od śmierci i zguby; który naraża własne życie, aby ratować swoje stado – a owca ma za zadanie być posłuszna i zawsze wracać kiedy się oddali – wtedy nie będzie jej niczego brakować! Jezus jest moim Królem, Pasterzem mojego życia – kiedy idę za Nim i słucham Go, niczego mi nie braknie, aby być zbawionym!!!


Czy wiesz, że możesz uzyskać w ten dzień ODPUST ZUPEŁNY pod zwykłymi warunkami*:

  • czynność odpustowa: w Uroczystość Chrystusa Króla /ostatnia niedziela roku liturgicznego/  22 listopada 2020 r. – za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi; w inne dni odpust cząstkowy;

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego, Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki.

Amen.


*) Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego
(jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy)

Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego. Chodzi tutaj o samo przywiązanie, o radykalne zerwanie z jakąkolwiek sposobnością, o której wiemy, że może prowadzić nas do grzechu, nawet lekkiego; odrzucenie przywiązania do naszych słabości, złych skłonności, nałogów itp. W tym dniu powinniśmy prosić Pana Boga żeby dał nam siłę aby mogliśmy przezwyciężyć wszystkie te nasze słabości, które mogą nas zniewalać.

2. Stan łaski uświęcającej – czyli stan po spowiedzi świętej, dokąd nie popełni się grzechu ciężkiego, przez który zrywa się ten stan więzi z Bogiem.

3. Przyjęcie Komunii świętej

4. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Mario)

5. Wykonanie czynności (praktyki) związanej z odpustem 

Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.