XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA | (Mt 25, 14-30) Przypowieść o talentach

Ewangelia z dnia dzisiejszego jest bardzo znana i pewnie już niejednokrotnie ją słyszeliśmy. Ja również, można powiedzieć: znam ją już na pamięć, a jednak uświadomiłem sobie po przeczytaniu jej, że Bóg jest zawsze Tym, Który nas obdarza jakimś konkretnym darem. Bóg nam zawsze DAJE i nigdy nic nie odbiera, brak czegokolwiek w naszym życiu jest niewykorzystaniem tego, co Bóg chciał w nas rozmnożyć!

Ważne to jest, kochani, abyśmy uświadomili sobie, że Bóg każdego z nas obdarzył życiem, możliwością kochania i przebaczania – dał nam umiejętność pomnażania w nas i w innych dobra, szczęścia i miłości poprzez konkretne postawy życiowe, wypowiadane słowa, poprzez to wszystko, co jesteśmy w stanie uczynić dziś w imię miłości!!!

Bóg chce, aby w nas było coraz więcej tych darów, których On jest Autorem, aby było Jego Samego coraz więcej w nas! Obdarzając nas konkretnymi darami, daje nam Bóg najpierw Siebie, byśmy doświadczając bezinteresownej miłości i łaski, pierwszej darmo danej, dzielili się nią z innymi i pomnażali w swoim życiu.