WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH | (Mt 5, 1-12a)

Trochę trudne to doświadczenie zamknięcia cmentarzy, kiedy akurat w tym dniu, gdy zapalaliśmy znicze na grobach tych, których wciąż kochamy, teraz tego zrobić nie możemy.

Jednak o wiele trudniejsza i bardziej bolesna sytuacja miała miejsce wtedy, kiedy przez zawiść szatana i grzech człowieka, zostało zamknięte niebo. I przez wiele wiele lat ludzie tam nie trafiali, mimo swojego świętego i sprawiedliwego życia. Można by było powiedzieć, że diabeł na zawsze rozłączył człowieka z Bogiem. Jednak tak się to nie skończyło, ponieważ Jezus przyszedł na świat jako Bóg-Człowiek i wraz ze Swoją i nasza Najświętszą Mamą na nowo otworzyli nam bramy nieba i dziś każdy z nas ma szanse tam się dostać, czyli zostać świętym!!!

Jak to zrobić w czasach kiedy nic, ani nikt nie jest pewny, kiedy strach, lęk i nienawiść są głośniejsze i bardziej widoczne niż wszystko inne? Jak nie zgubić drogi prowadzącej do nieba?
Ważne jest, kochani, aby patrzeć na to, co się wydarza, oczami Boga. Bo człowiek święty i ten, który pragnie nim być, to ten, który patrzy na świat przez pryzmat Słowa Bożego, a nie oczami innego człowieka – polityka, kapłana, koleżanki. Wymaga to od nas stałej modlitwy, trwania na Eucharystii i na Adoracji tak, aby poznać Boga i wiedzieć jakie jest Jego spojrzenie, byśmy przez pryzmat Jezusa interpretowali to, co się dzieje i według Jego myśli postępowali i podejmowali decyzje, aby fundamentem naszego życia był faktycznie Jezus Chrystus, czyli Ten, Kto czyni nas świętymi, jeżeli tylko nasze serca są według Jego Serca.