ZESŁANIE DUCHA ŚW.

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

ZESŁANIE DUCHA ŚW. | (J 20, 19-23)

Ciężko jest odchodzić, ciężko też jest żegnać tych, którzy odchodzą. Czasem ze względu na

czyjąś śmierć, a czasem po prostu ze względu na zmianę miejsca np. pracy, zamieszkania, posługi kapłańskiej czy z jakiegokolwiek innego powodu. Ważne w tym wszystkim jest to, co pozostawiamy po sobie, po naszym odejściu.

Dzisiaj, kochani, przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Pan Jezus odchodząc obiecał Ducha Świętego Swoim apostołom i obietnicy dotrzymał. Pozostawił po sobie Ducha Świętego, który uczniów Jezusa na każdym kroku wspiera i umacnia, przypominając również to, co Jezus mówił, rozjaśniając to, co On głosił i pouczając w tych kwestiach, które są niejasne!

Czasem ludzie pozostawiają po sobie bałagan, nieporządek i ten, który przychodzi na ich miejsce, od samego początku ma pod górkę, od samego startu doświadcza trudności. Pamiętam jako kleryk zacząłem uczyć w jednej ze szkół podstawowych i zauważyłem, że Pani dyrektor tej szkoły traktowała mnie bardzo surowo, była dla mnie dość niemiła i stanowczo wyrażała swoje zdanie tak, że nie miałem nic do powiedzenia. Przy powtarzającej się sytuacji, zapytałem ją wprost czy ja w jakiś sposób ją uraziłem, czy sprawiłem jej jakąś przykrość, że tak mnie traktuje? Ona wtedy się rozpłakała i powiedziała, że ksiądz, który był przede mną źle ją traktował i spodziewała się tego samego, więc przybrała taką postawę.

To, co po sobie zostawimy, ma ogromny wpływ na życie innych, chociażby tych, którzy przyjdą na nasze miejsce, oraz tych, których zostawimy. Pan Jezus odchodząc do Nieba pozostawił po sobie Ducha Świętego, który nam we wszystkim pomaga! Dał uczniom swoją miłość udowadniając ją na krzyżu, a później posłał Ducha Świętego, aby ich w tej miłości podtrzymywał. Jezus pozostawił po sobie miłość i chociaż uczniom było trudno i ciężko żegnać Jezusa gdy Wstępował do nieba, to jednak miłość Chrystusa w postaci darów, charyzmatów, łask i owoców Ducha Świętego pocieszała ich serca i umacniała w tych chwilach, w których doświadczali największych kryzysów!

I tak jest po dzień dzisiejszy! Odejście Jezusa jest dla nas wszystkich pożyteczne, ponieważ wiąże się ono z pozostawianiem po sobie Ducha Świętego, który rok w rok, przypomina ludziom, że przyszedł, że jest obecny i każdy, kto tylko będzie pragnął Jego miłości – otrzyma ją w różnej postaci!!!

A czy wiesz, że Uroczystość Zesłania Ducha Świętego za publiczne odmówienie (śpiew) hymnu Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator) możesz uzyskać odpust zupełny!

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego
(jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy)

Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego. Chodzi tutaj o samo przywiązanie, o radykalne zerwanie z jakąkolwiek sposobnością, o której wiemy, że może prowadzić nas do grzechu, nawet lekkiego; odrzucenie przywiązania do naszych słabości, złych skłonności, nałogów itp. W tym dniu powinniśmy prosić Pana Boga żeby dał nam siłę aby mogliśmy przezwyciężyć wszystkie te nasze słabości, które mogą nas zniewalać.

2. Stan łaski uświęcającej – czyli stan po spowiedzi świętej, dokąd nie popełni się grzechu ciężkiego, przez który zrywa się ten stan więzi z Bogiem.

3. Przyjęcie Komunii świętej

4. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Mario)

5. Wykonanie czynności (praktyki) związanej z odpustem – czyli w  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego za publiczne odmówienie (śpiew) hymnu Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator)

Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar,
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.