III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU | (J 4, 5-42)

W czasie, w którym się znajdujemy, najprawdopodobniej bardzo dużo próśb zostało skierowanych do Boga. Dziś bardziej niż kiedykolwiek zasypujemy Boga prośbami, błaganiami, które mają swoje źródło w strachu, lęku, niezrozumieniu, niepewności i może nawet złości na Boga poprzez to, co się wydarza. Można dziś bardzo mocno skupić się na tym, co nas ogranicza, czego nie mamy, czego się boimy, nie pamiętając przy tym, że Bóg jest najważniejszy i za każdym razem, kiedy była taka potrzeba, On interweniował.

Taką postawą mocno charakteryzuje się lud izraelski, który jeszcze niedawno widział ogromne znaki i cuda w Egipcie, a dziś szemra i okazuje niedowiarstwo, niecierpliwość i brak zaufania wobec Boga.
Natomiast Ewangelia ukazuje nam Boga, który zwraca się z prośbą do człowieka. Warto przy dzisiejszym Słowie zadać sobie pytanie: czy pośród wszystkich modlitw, które zanoszę do Boga, przedstawiając Mu  swoje kolejne prośby, jest miejsce na to, aby Bóg przedstawił Swoją prośbę; czy dopuszczam myśl, że Bóg może dziś o coś mnie prosić?

Tak jak Jezus poprosił Samarytankę o wodę, tak dziś kieruje prośbę do każdego z nas. Mogą one brzmieć dzisiaj różnie: „proszę, zaufaj Mi”, „podaruj Mi trochę czasu”, „wróć do Mnie poprzez sakrament spowiedzi”, „ wybaczaj innym”, „kochaj swoich nieprzyjaciół”, „nie lękaj się”, „pójdź za Mną”. Każda prośba, którą kieruje Pan do każdego z nas, zawsze owocuje jeszcze głębszym poznaniem Boga!
Kiedy Jezus prosił Samarytankę o wodę, być może chciało Mu się pić, ale tutaj nie chodziło tylko o wodę, chodziło o ukazanie owej kobiecie prawdziwego oblicza Mesjasza.

Jeżeli Bóg kieruje do nas prośbę to właśnie po to, abyśmy skupili się na Nim i odkryli w Nim prawdziwego Boga, który jest Panem nieba i ziemi, Panem czasu, Panem życia, NIE MY, tylko ON! Jeżeli odpowiemy na prośby, które kieruje dzisiaj do nas Pan, gwarantowane mamy odkrycie Boga, który jest JEDYNYM, PRAWDZIWYM I NIEWYCZERPALNYM źródłem miłości!!!

Jezus mówi: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” – to Jego prośba na obecną chwilę!!!