UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA |(Łk 23, 35-43)

Bardzo często zapominamy kim dla siebie jesteśmy. Rutyna, ciągłe oczekiwania, roszczenia, pretensje – każdy myśli o sobie, zapominając o tym, że ten obok nas, przecież jeszcze nie tak dawno, był dla nas najważniejszy. Tak mocno skupiamy się na sobie, tak mocno chcemy być obdarowywani, że przestajemy dostrzegać w ludziach tych, którzy nas bardzo kochają. To co czynią dla nas, przestaje być ważne dlatego, że nie robią tego, co my byśmy chcieli!

Dziś przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ewangelia ukazuje nam Króla, który znajduje się w gronie osób, które totalnie nie dostrzegają tego, co On właśnie dla nich robi, nie widzą tego, jak bardzo ten Król ich kocha – skupiają się na sobie, na własnych potrzebach, słowach, zachciankach – kierują się własną logiką i myśleniem, w ich sercu nie ma miejsca na prawdę, nie ma miejsca na wiarę, tam nie liczy się Jezus, liczy się to, co oni uważają za słuszne.

Uroczystość dzisiejszego dnia ukazuje nam Króla, który oddał za nas życie z miłości do każdego człowieka, Króla, który po dziś dzień bardzo często znajduje się w gronie ludzi, którzy kompletnie nie rozumieją tego, co uczynił dla nich, nie dostrzegają Jego ogromnej miłości.

Niestety, to prawda kochani o nas. Często zapominamy o Jego miłości, o Jego ofierze, przychodzimy na modlitwę do kościoła i mamy swoje myślenie, swoje patrzenie, ciągłe zachcianki, pretensje, żale, ciągle czegoś chcemy, potrzebujemy, a jak już coś nam nie wyjdzie, to niestety obwiniamy Boga, że to On nic nie zrobił i dlatego spotkało nas to czy tamto, a właśnie w tym czasie Tenże Bóg oddaje za nas życie!!

W chwili kiedy zwracamy się do Jezusa, najpierw trzeba dostrzec to, co zauważył jeden ze złoczyńców, „dobry łotr” – że to jest Bóg, który nigdy nic złego nie uczynił, Bóg który jest niewinny i który jest Panem nieba i ziemi, który ma moc nas zabrać do nieba!

Niestety, ta ślepota dotyka również nas w relacji z ludźmi. Jak często nie widzimy tego, jak ktoś z miłości do nas, każdego dnia oddaje za nas życie. Ile niewdzięczności w rodzinie, kiedy żona robi tak wiele i nikt tego nie widzi, kiedy mąż w pocie czoła pracuje na rodzinę, aby nie zabrakło chleba. Tak wiele dla siebie robimy, oddajemy życie z miłości do siebie – a niestety nie zauważamy nic… Mamy do siebie stale pretensje i wyrzuty, że nie otrzymujemy tego, co naprawdę potrzebujemy! Jakież to jest kłamstwo i ślepota, że w momencie kiedy ktoś daje nam największe dowody swojej miłości, tak bardzo skupiamy się na sobie, że tego totalnie nie widzimy…

Tak jak to miało miejsce pod Krzyżem, tak ma to miejsce dziś – jednak bycie Królem, to mimo wszystko oddawanie życia każdego dnia z miłości do człowieka, a bycie godnym Królestwa Bożego, to zauważanie tej miłości i ofiary Króla oraz dostrzeganie tego, co inni dla nas robią!


Możliwość uzyskania odpustu zupełnego!
Pod zwykłymi warunkami plus publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi; w inne dni – odpust cząstkowy;


O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego, Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki.

Amen.

czytaj więcej o odpustach…