XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA |(Łk 20, 27-38)

Ostatnio na lekcji religii dziewczyna z 3 klasy szkoły podstawowej zadała mi pytanie: „kto stworzył Boga?” Odpowiedziałem tej dziewczynce, że Boga nikt nie stworzył, bo On jest od zawsze. Dodałem również, że nie wszystko da się zrozumieć, my mamy w Boga wierzyć.

Okazuje się, że tam gdzie zawodzi rozum, trzeba mocno uruchomić serce; tam gdzie wiedza dotyka granic, trzeba oddać głos wierze. Nie wszystko jesteśmy w stanie pojąć, jeżeli chodzi o naszego Boga, ale we wszystko możemy uwierzyć!

W dzisiejszej Ewangelii „najmądrzejsi” próbują wystawić Pana Jezusa na próbę, nie chcą się niczego dowiedzieć, nie chcą bardziej uwierzyć, chcą pytaniem dowieść swojej racji i wytknąć Jezusowi błąd.

Ta scena jest dziś bardzo aktualna, tak wielu ludzi chce dowieść, że Boga nie ma, że Ci, którzy w Niego wierzą, o Nim nauczają, Jemu oddają życie, są w wielkim błędzie i najprawdopodobniej zostali zwiedzeni – bo przecież jest tak wiele wątków niewyjaśnionych, bo przecież jest tak wiele argumentów przeciwnych nauczaniu Kościoła, bo przecież były takie i takie momenty w historii Kościoła. Najtrudniej kiedy doświadczamy jakichś trudności, cierpienia i słyszymy: „to gdzie jest ten twój Bóg, w którego tak wierzysz, tyle się modlisz, chodzisz do Kościoła, a takie rzeczy Cię spotykają”!

W takich momentach można faktycznie zacząć więcej mówić: „dlaczego” niż „wierzę” i od małych kropel wątpliwości i żalu dochodzi się do podmycia fundamentu wiary, a wtedy wszystko staje się trudne i skomplikowane.

Jak ważne jest, kochani, byśmy w życiu duchowym brali pod uwagę fakt, że nie wszystko zrozumiemy, może być nawet tak, że większości rzeczy nie będziemy w stanie pojąć. Jednak nie tym trzeba się przejmować, czy zbytnio zajmować, najważniejsza jest wiara – bo ona człowieka doprowadza do całkowitej prawdy, nie wiedzy, ale prawdy, która jest o wiele cenniejsza od wszelkich mądrości…