XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA |(Łk 12,13-21)

Wiele państw swoje bogactwo mierzy w złożach, które posiada na swych ziemiach. To, co ukryte jest w ziemi danego narodu, bardzo często świadczy o tym, czy dany kraj jest wartościowy, zamożny, czy będzie się liczył na rynku światowym, czy też nie. Ropa, węgiel, czy inne surowce przyczyniają się do tego, że dany kraj staje się ważny, zaczyna się liczyć pośród innych narodów, zaczyna pośród nich dominować i więcej znaczyć.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przestrzega swoich uczniów przed chciwością! A czym jest chciwość?

Okazuje się, że każdy z nas, każdy człowiek ukryte ma w sercu złoże dobra, miłości, złoże cierpliwości, łagodności i wiele innych – lecz bardzo często nie pozwala innym wydobyć tego złoża ze swojego serca… Chciwość to zatrzymywanie dla siebie złóż, które Bóg ukrył w każdym ludzkim sercu, co więcej – chciwość to zatrzymywanie tego dla siebie oraz zakrywanie tego złoża coraz większą warstwą próżności, egoizmu i dumy w taki sposób, że bardzo ciężko dane złoże zauważyć i jeszcze trudniej wydobyć!

Wszyscy zostaliśmy przez Boga obdarowani konkretnym darem, charyzmatem, czymś co pomaga nam się rozwijać w wierze oraz co pozwala nam służyć ludziom. Jeżeli przestajemy się tym dzielić, nie pozwalając nikomu wydobyć z nas tego, co Bóg nam dał, popadamy w wątpliwość czy jesteśmy dobrzy i zaczynamy wątpić w dobro innych, tym samym zamykamy nasze serce na człowieka.

Być bogatym przed Bogiem, to nic innego jak dzielić się tym, co On sam nam dał, jak również, umiejętnie, czyli z miłością, łagodnością i cierpliwością wydobywać dobro z serca drugiego człowieka. Jesteśmy dzień po obozie Fundacji Drużyna Chrystusa – gdzie doświadczyliśmy z jednej strony jak trudno jest wydobyć dobro z serca człowieka, który je tak głęboko ukrył, ale jak wiele radości wydobyte dobro daje!