XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA |(Łk 10,1-12. 17-20)

Pamiętam, że kiedy byłem dzieckiem i w czasie świąt robiło się prezenty, to nie można było pominąć nikogo, każdy musiał zostać obdarowany. U babci było często sporo gości, więc braliśmy to pod uwagę i robiliśmy choćby mały upominek, ale każdy został obdarowany. Tak samo jak jechało się w gości do kogoś, kto miał dzieci i jedno z nich miało urodziny, mimo wszystko zawsze wiozło się coś dla każdego dziecka. Miłość ma to do siebie, że nie chce nikogo pominąć, chce obdarowywać każdego!

W dzisiejszej Ewangelii Jezus oprócz 12 apostołów powołuje jeszcze 72 uczniów, aby szli do każdej miejscowości, do której On sam zamierzał pójść. Posyła ich, by głosili Miłość Bożą, i powołuje jeszcze więcej osób do tego, aby miłość Boża dotarła do jeszcze większej liczby ludzi, aby jeszcze więcej osób usłyszało o Bogu!

Jezus wybiera świadków miłości, wybiera więcej ludzi, aby Jego miłość dotarła do jeszcze większej ilości osób. Miłość nie poprzestaje na tych którzy są obok. Bóg pragnie obdarzyć każdego Swoją miłością, i chce w to dzieło włączyć człowieka, chcę włączyć mnie i Ciebie, bo tych 72, to każdy z nas. W Ewangelii nie ma nic o tym kim byli, o tym jakie szkoły skończyli, jakie mieli wykształcenie, ile znali Jezusa, czego doświadczyli. Jezus ich wybiera, aby poszli i powiedzieli innym, że Bóg pragnie zagościć w ich sercach – wystarczy je na Niego otworzyć i poprosić, aby przyszedł.

Kiedy człowiek walczy ze sobą, jest w stanie zbroić się w nieobliczalnie wielką liczbę amunicji oraz w oddziały liczące setki tysięcy ludzi. Jeżeli chodzi o głoszenie miłości, walkę o człowieka a nie z człowiekiem, o ileż bardziej winniśmy prosić Pana żniwa, aby wyprawił swoją armię, która zaniesie wszędzie i wszystkimi Jego miłość, nie pomijając dosłownie nikogo!!!