XII NIEDZIELA ZWYKŁA

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

XII NIEDZIELA ZWYKŁA |(Łk 9,18-24)

Zawsze podziwiam ludzi, którzy są specami w danej dziedzinie. Wiedzą wręcz wszystko, co mieści się w zakresie ich zainteresowań, hobby czy zawodu. Weźmy chociażby takiego ornitologa (człowiek zajmujący się życiem ptaków), odróżnia rodzaje ptaków, jest w stanie nazwać je po wyglądzie i zachowaniu. Podobną wiedzę mają Ci, którzy zgłębiają naukę o roślinach i zwierzętach, są wstanie nazwać i rozpoznać każdy rodzaj rośliny czy gatunku zwierzęcia, obserwację i ciągłe przebywanie w środowisku danej rośliny czy zwierzęcia przyczyniają się do naturalnego pojmowania zasad ich funkcjonowania.

Dzisiaj po raz kolejny słyszymy pytanie, które Jezus kieruje do swoich uczniów : „za kogo uważają Mnie tłumy”? Mała sonda, której rezultatem są różne odpowiedzi, lecz po pewnym czasie Jezus kieruje pytanie bezpośrednio do swoich uczniów, do tych którzy są najbliżej: „a wy, za kogo Mnie uważacie”?

Kim trzeba być, jaką wiedzę trzeba posiąść, żeby móc wiedzieć kim jest Jezus? Żeby móc pośród wszystkich różnych odpowiedzi i opinii na temat Jezusa, wybrać tę odpowiednią, umiejętnie odróżnić błędne myślenie od tego, co prowadzi do źródła prawdy, do samego Boga?

Po prostu trzeba wierzyć i o tę wiarę każdego dnia walczyć, zapierając się samego siebie, przyjmować to co przychodzi i nieść z miłością naśladując Jezusa! Taka postawa otwiera nasze serca na Prawdę, czyli odsłania nam prawdziwe oblicze Boga, poznajemy Go w tym, co nas otacza oraz w drugim człowieku, wiara która jest podtrzymywana każdego dnia, staje się dla nas odpowiedzią na pytanie „kim jest Jezus”!

Dziś Dzień Taty, dobrze tego dnia zwrócić się do naszego Ojca w niebie i poprosić Go, aby dał nam łaskę wiary, dzięki której dostrzeżemy w Jezusie prawdziwego Mesjasza, Boga – Człowieka, który oddał za nas życie!