ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO |(J 14,15-16. 23b-26)

Ostatnio dość mocno odczuwalna jest duża niechęć do Kościoła, do kapłanów, do ludzi wyznających Chrystusa. Powody są różne, metody walczenia i zniechęcania nas samych do Kościoła bywają bardzo przemyślane i skuteczne. Dziś jest ogromny mętlik i zamieszanie, nie wiadomo komu wierzyć i komu ufać, wszyscy wydają się podejrzani i mimo uśmiechu wrogo nastawieni. Przyszło nam żyć w takich czasach, gdzie nic już nie jest pewne, nic nie jest jasne, wszystko można podważyć i wszystkiemu można zaprzeczyć. Co robić?

Uroczystość jaką dziś przeżywamy jest lekarstwem na całe zamieszanie i na pojawiający się w nas lęk przed tym co się wydarza! Jezus posyła nam swojego Ducha byśmy przyjmując Go potrafili się przebić przez wszystkie kłamstwa i przeciwności ku Prawdzie! Duch Święty, który jest nam dany, przychodzi z miłością, która łączy ludzkie serca więzią wypływającą z boku Chrystusa, łączącą wszystkich wierzących tak, aby panowała jedna myśl i wspólny cel!

Ciężko nam siedząc w Kościele w ławce spojrzeć na osobę obok jako na brata i siostrę, ciężko nam często spojrzeć na kapłana, który niewyraźnie mówi czy słabo sobie radzi przy ołtarzu, jako zastępcę Jezusa, ciężko nam po Mszy wrócić do domu i z miłością spojrzeć na domowników, sąsiadów, bardzo ciężko nam samym walczyć o to i posiąść tę umiejętność miłości bezinteresownej. Dlatego Jezus posyła nam Swojego Ducha, by uczynił z nas jedno, by z wielości osób uczynił WSPÓLNOTĘ, by z grupy ludzi mieszkającej pod jednym dachem uczynił RODZINĘ, by z wielu rodzin mieszkających w tej samej kamienicy czy bloku uczynić WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ!

Ten Duch jest dany nam, abyśmy Go ciągle zapraszali do swojego życia! Jest dany nam, byśmy walczyli o nasze wspólnoty, nasze rodziny, nasz Kościół! Byśmy pośród słabości poszczególnych ludzi nie spojrzeli na wszystkich przez ten pryzmat! Duch Święty przychodzi nas umocnić, oczyścić i dać jedną myśl i jednego ducha, aby panowała w nas miłość, która otwarta jest na każdego!!!

Trzeba nam Go wołać dziś i ZAWSZE, bo jest nam dany dziś i na ZAWSZE!!!