NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA


ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA |(J 10,27-30)  Jezus daje swoim owcom życie wieczne

Widzę często jak potrafi człowieka zmotywować powierzone mu zadanie. Na przykład: ministranci, którzy w czasie mszy mają konkretne czynności do wykonania, są bardziej skupieni i ich uwaga jest bardziej wytężona. Jeśli na rekolekcjach znalazł się ktoś nadpobudliwy, to kiedy otrzymywał konkretne zadanie np. był odpowiedzialny za klucze do pokoju czy zwołanie grupy na czas, przydzielone mu zadanie powodowało, że jego uwaga była skupiona na dobrym wykonaniu obowiązku i okazywało się, że jego nadpobudliwość może być bardzo przydatna. Jeżeli ktoś nam powierza odpowiedzialną misję, licząc na nas, dając tym samym wyraz swojego zaufania, bardzo nas to motywuje, chcemy się jak najlepiej z takiego zadania wywiązać.

Dzisiaj, w Czwartą Niedzielę Wielkanocną czyli Niedzielę Dobrego Pasterza, Jezus przypominam nam o tym, że Jego Ojciec powierzył Mu owce, czyli nas, aby te owce doprowadził do zbawienia. Wiemy doskonale, że Jezus z powierzonego Mu zadania wywiązał się tak jak należało, wypełniając wolę Ojca do samego końca i dzięki temu my wszyscy mamy otwartą drogę zbawienia.

W dzisiejszą niedzielę nasze serca zwrócone są szczególnie na kapłanów, którym Bóg powierzył bardzo ważne zadanie, powierzył kapłanom Swój lud, za który oddał życie, powierzył kapłanom Swój najcenniejszy skarb! Jednak dzisiejsze święto przypomina, że każdemu z nas Bóg powierzył konkretne zadanie wspierania siebie nawzajem na drodze do nieba! Bóg dał nam ludzi, powierzył nam ich w postaci dziecka, żony, męża, chorej mamy czy taty, babci czy dziadka, sąsiadki czy kolegi z pracy – powierzył nam siebie nawzajem, byśmy nie byli sobie obojętni, byśmy zwracali na siebie uwagę, byśmy troszczyli się jeden o drugiego! Tak jak Jezus był przedstawiany jako Owca oraz jako Pasterz, tak samo jest z nami, raz bywamy pasterzami, którzy troszczą się o owcę, a raz potrzebując pomocy stajemy się owcami.

Jak dziś wywiązuję się z powierzonego mi zadania troski o innych? Kto ostatnio zatroszczył się o mnie? Jezus, Dobry Pasterz, przypomina nam dzisiaj jak trzeba nam wywiązywać się z powierzonej nam przez Niego misji, ale również Jezus jako Owca przypomina nam potrzebę zatroszczenia się o nas, którą mamy w sobie. Nie ma pasterza bez owiec i owce by szybko zniknęły, gdyby zabrakło pasterza – jedno bez drugiego istnieć nie może, bo są sobie nawzajem powierzeni!