I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU |(Łk 4, 1-13 )

W jednej ze znanych pizzerii jest tak zwany „Festiwal Pizzy”, co oznacza, że płaci się określoną cenę i je się pizzę do woli – kelnerzy co trochę przynoszą nowy kawałek pizzy; podobnie jest z piciem, tak zwana „wielka dolewka” – płaci się określoną cenę i konkretnego napoju również ciągle nam dolewają. Okazuje się, że w danej chwili i w danym czasie mamy nieograniczone jedzenie z nieograniczonym piciem! Nie jest tak zawsze. Festiwal trwa od konkretnej daty i kończy się na konkretnej dacie!

Nikt z nas nie zaprzeczy, że Miłosierdzia Boże nie ma granic! Jednak trzeba nam pamiętać, że ma swój czas! Tak jak na festiwalu w danym momencie przysługuje nam wszystko w każdej ilości, podobnie jest z Miłosierdziem Bożym, które również nam przysługuje w każdej ilości, ale również określone danym nam czasem, którym dysponujemy!

W dzisiejszej Ewangelii diabeł zachowuje się jak wyrafinowany kelner: podsuwa Jezusowi różne propozycje, bardzo kuszące i ciekawe. Serwuje z menu świata to, co jest dziś najbardziej zjadliwe i rozchwytywane: władzę oraz pieniądze, bycie jak Bóg, czyli decydowanie o wszystkim i ustanawianie wszystkiego! Jednak Jezus Swoją jasną i konsekwentną postawą daje do zrozumienia diabłu, że On nic nie zamawiał i nie ma zamiaru zamówić!!! Nachalność pokus nie ma wpływu na Jezusa, dobrze przeżyte 40 dni łaski owocują siłą do walki z tym, co złe oraz o to, co dobre!

Rozpoczął się Wielki Post, Czas Miłosierdzia, który jest dany każdemu bez limitu, jednak to my dysponujemy czasem, który niewykorzystany może ograniczyć Boże Miłosierdzie. Musimy pamiętać, że tak jak diabeł kusił Jezusa wszystkim co dziś w świecie rozchwytywane, tak samo i nas będzie nachalnie i złudnie kusił tym wszystkim, czego w gruncie rzeczy nie chcemy i unikamy. Czuwajmy, aby nadarzające się okazje i nachalność pokus nie osłabiły naszej woli i byśmy im nie ulegli! Czas Wielkiego Postu jest do wykorzystania tak, aby Boże Miłosierdzie mogło nas przemieniać i umacniać, byśmy unikali zasadzek złego ducha i szli wiernie za Jezusem!

W pizzerii jest „wielka dolewka”, u Jezusa jest wieczna!!!