UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA


ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
| (J 18,33b-37) 

Historia pamięta wielu królów, władców, cesarzy, monarchów, carów, faraonów, którzy w pewnym momencie historii panowali na jakimś konkretnym terytorium ziemi, mając pod opieką przeróżną liczbę poddanych. O sile władcy decydowała ilość wojska i jego uposażenie oraz przestrzeń terytorialna jaką zajmowało jego królestwo. Większość władców posiadała walutę z własną podobizną, niejednokrotnie panującym stawiano posągi, a ich wizerunek znajdował się w najważniejszych miejscach.

Król, na którego dzisiaj zwracamy szczególną uwagę, jest FENOMENEM, jeżeli chodzi o to, co charakteryzuje królów, bo On nie miał żadnego terenu, na którym panował, czy określonej liczby poddanych, Jego wizerunki nie były nigdzie umieszczane, nie posiadał również waluty z własną podobizną, a o Jego sile nie świadczyło żadne wojsko, bo go również nie miał.

Jezus to Król, który zdaniem wielu mógł ponieść porażkę, bo nic nie posiadał, ani nic po sobie nie zostawił – a jednak po dziś dzień Króluje! Ma swoich wiernych ludzi, jego teren panowania nie ogranicza się do ziemi, ogarnia wszystko co istnieje i istnieć będzie! Jego podobizny wieszane są wszędzie tam, gdzie są Jego ludzie. Bez walki, bez wojska podbił cały świat i dziś Króluje praktycznie na każdej części kuli ziemskiej.

Jezus, to Król, którego królestwem jest najpierw nasze serce, które przyjmując Króla, przyjmuje również zasady Jego królestwa i prawo, które w nim obowiązuje. To Król, który nie chce zlęknionych poddanych, pragnie wiernych przyjaciół, którzy wejdą z Nim w relację. To Król, który nie chce nad nikim panować, chce z nami wspólnie żyć, aby uczynić z nas podobnymi sobie królów, którzy tak jak On będą rozprzestrzeniać miłość i miłosierdzie wszędzie tam, gdzie będą.

Jezus jest Królem, który zrzekł się wszelkiej godności królewskiej oddając za każdego życie, by nas przyoblec w godność królewską! Każdy z nas po chrzcie stał się dzieckiem Króla. Oznacza to, że każda kobieta jest księżniczką, a każdy mężczyzna to książę, więc jeżeli zostaliśmy włączeni w rodzinę Królewską chrześcijan, trzeba nam żyć jak chrześcijanie – naśladując Króla!