ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO


 

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO...

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

Zesłanie Ducha Świętego

(J 15, 26-27; 16,12-15)

Często bywa tak, że oczekując jakiegoś wydarzenia, które jest dla nas ważne, nastawiamy się na nie w jakiś sposób mając różne oczekiwania. Wyjazd, spotkanie, koncert, albo coś, co od dłuższego czasu planowaliśmy czy przygotowywaliśmy – z nastawieniem przekonani, że będzie to wydarzenie niezapomniane, oczekujemy dnia, w którym wszystko ma się wydarzyć. Jak bolesne i przykre bywają rozczarowania, że nie było tak jak myśleliśmy! To miał być „taki dzień” i „taka chwila”, a okazało się wszystko całkiem inne…

Dzisiaj w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego apostołowie nie mają żadnych oczekiwań, nie są w żaden sposób nastawieni do tego, co ma się wydarzyć, po prostu są i czuwają – czekając na obiecanego Ducha Świętego!

Widząc jak apostołowie przeżywają Zesłanie Ducha Świętego, można popaść w pokusę nastawienia się i jakiegoś dziwnego oczekiwania – wydarzeń jakie będą towarzyszyć Zesłaniu Ducha Świętego. A okazuje się, że Duch Święty wcale nie chce abyśmy się nastawiali na to, w jaki sposób On przyjdzie i jakie temu znaki towarzyszyć będą! On został nam dany – nie trzeba prosić aby Bóg Go dał, trzeba prosić żeby przyszedł i cierpliwie czekać – bez nastawiania się na to, co będzie się działo!

Można się bardzo zawieść przyjściem Ducha Świętego, ale tylko dlatego, że nasze wyobrażenia Zesłania są błędne. Duch Święty przychodzi jak ożywczy deszcz, przychodzi w charyzmatach, w darach, w łaskach – ale również przychodzi jak zimny prysznic – z prawdą o nas! Przychodzi ukazując nam stan naszego serca, podprowadzając nas pod konfesjonał. Przychodzi, aby potrząsnąć nami i wskazać na największą i najważniejszą wartość jaką jest miłość!

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym” – św. Paweł, który tak często wspominał o charyzmatach i sam doświadczał ich działania, mówi jasno i wyraźnie, że miłość jest najważniejsza! Duch Święty przychodzi umacniając w nas to, co jest z Boga, wskazując na to, co nie jest z Boga! Bez spektakularnych wydarzeń, w prostocie i cichości umacniając i ożywiając naszą wiarę tak, aby nigdy w nas nie zabrakło Bożej miłości i byśmy nigdy o tę miłość nie przestawali zabiegać!