VI NIEDZIELA WIELKANOCNA


 

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO...

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

VI Niedziela Wielkanocna

(J 15, 9-17)

Czujemy się wyróżnieni kiedy słyszymy słowa: „to co Ci teraz powiem, jeszcze nigdy nikomu innemu nie mówiłem”, albo „nielicznym osobom to powiedziałem”. Kiedy stajemy się dla kogoś kimś więcej niż znajomym, jego serce się na nas otwiera i powierza nam swoje tajemnice, bądź coś, co jest dla niego bardzo cenne, bo chce nas tym skarbem również ubogacić. I z jednej strony czujemy się wyróżnieni, ale z drugiej strony czujemy się zobowiązani!

Dzisiaj Jezus mówi w Ewangelii, że nas wybrał, że jesteśmy Jego przyjaciółmi – bo wyjawił nam wszelkie tajemnice Swojego Najświętszego Serca, które przekazał Mu Ojciec, a zarazem oddał za nas życie! Dla Jezusa jesteśmy kimś więcej niż znajomi – dla Niego jesteśmy przyjaciółmi!

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który szuka przyjaciół! Ludzi, którzy pragną żyć według tego skarbu jaki nosi w Swoim Sercu Jezus! Jeżeli czujemy się wyróżnieni, gdy człowiek powierza nam sekrety swojego serca, które dla niego są najcenniejsze, to o ileż bardziej winniśmy się czuć wyróżnieni kiedy sam Bóg chce przed nami odkryć swoje tajemnice! Jaka to godność i zaszczyt być w gronie wybranych! A przecież każdy kto rozumie to co się wydarza podczas Eucharystii, kto doświadczył Bożej miłości – może, a nawet powinien czuć się wybranym!

Każdy wybrany jest wyróżniony, ale również zobowiązany do tego aby przynieść owoc! Tym owocem jest miłość, ale dobrze rozumiana miłość. Zdarza się nam powiedzieć „kocham cię”, jak również usłyszeć, że ktoś nas kocha. Jednak Jezus mówi dzisiaj: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem.” Więc jeżeli mówimy kocham, to czy kocham jak Jezus? Prawdziwa miłość to Jezus i na Nim trzeba się wzorować, kiedy mówimy kocham i kiedy czynimy miłość, bo tylko wówczas zakwitniemy, wypuścimy pąki, wydamy owoc!

Być przyjacielem Jezusa, to nic innego jak upodabniać się do Niego! On ze swej strony zrobił wszystko udowadniając, że Jemu na nas zależy. Przekazał nam prawdziwy sekret ukryty na kartach Ewangelii, który nie każdy jest w stanie pojąć i zrozumieć. Chroniąc nas przed śmiercią, oddał za nas życie! Mieć takiego przyjaciela to skarb! Przyjaciół Chrystusa poznaje się po owocach przyjaźni – czyli po miłości! Bądźmy prawdziwymi przyjaciółmi Jezusa!