NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA


 

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO...

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

(J 20, 19-31)

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków Łagiewniki
fot. ks. Józef Gwóźdź, SVD - o niezwykłej drodze misyjnej po krajach Ameryki Środkowej "PADRE JOSÉ" można przeczytać na jego stronie: ww.misjapanama.pl


 

Nie wystarczy nam słowo „kocham”, jeżeli tej miłości nie dostrzegamy na co dzień. Potrzebujemy słyszeć, że jesteśmy kochani, ale przede wszystkim potrzebujemy tej miłości doświadczać każdego dnia. Potrzebujemy dowodów na to, że ktoś, kto mówi nam, że nas kocha, mówi prawdę i że faktycznie tak jest.

Dzisiejsza Ewangelia, mówi o jednym wielkim dowodzie miłości Boga do człowieka. Jezus nie poprzestał na Słowach, ale „udowodnił”, że naprawdę nas kocha! Oddał życie i zmartwychwstał, i kiedy ukazuje się uczniom przynosi im pokój! Jednak Tomasz nie widzi Jezusa i potrzebuje takiego samego dowodu jaki otrzymali pozostali uczniowie.

Nazywamy Tomasza niewiernym – a on chciał dowodów na to, że Jezus zmartwychwstał, chciał dowodów miłości! Jak można mieć do niego pretensje, przecież każdy z nas tych dowodów potrzebuje, ponieważ w zetknięciu z nimi stajemy się ludźmi wiary! Bez tych dowodów, bez doświadczenia miłości Boga – nawet najpiękniejsza świadectwa i oglądane cuda mogą nie ruszyć serca. Dlatego tak ważne jest osobiście doświadczyć, że Jezus zmartwychwstał poprzez dowód miłości, który nasz Pan pozostawił dla każdego.

Kiedy Jezus przychodzi do uczniów, tchnął na nich, aby w Jego imię i Jego mocą odpuszczali grzechy – to znaczy nie tylko mówili, że Bóg kocha – ale przede wszystkim dawali temu dowód w odpuszczaniu grzechów!

Niedziela Miłosierdzia – przypomina nam, często niedowiarkom, że Boże Miłosierdzie jest największym dowodem na to, że Bóg jest, że Zmartwychwstał, i że nas bardzo, bardzo mocno kocha! I każdy kto potrzebuje dowodów miłości, otrzyma je w konfesjonale!