ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE


 

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO...

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

(J 20, 1-9)

Klucze w naszym życiu odgrywają bardzo ważną rolę, bez nich nie dostalibyśmy się tam gdzie chcielibyśmy wejść. Tak samo znajomość hasła, pinu czy jakiegokolwiek kodu, który umożliwiłby nam transakcję, która jest niezbędna! Tym również charakteryzuje się dzisiejsza matura z języka polskiego, bez zastosowania klucza można nie zrozumieć, nie rozwiązać, a w konsekwencji - nie zdać egzaminu dojrzałości.

Za nami Wielki Post, Wielki Tydzień, Triduum Paschalne – jak zrozumieć to wszystko, co się stało, jak pojąć te wszystkie wydarzenia, których było tak dużo? Samo Triduum Paschalne obfitowało w tyle treści, znaków, symboli – w pewnym momencie można było się pogubić, albo zatrzymać na jednym i dalej nie ruszyć – a zwieńczeniem wszystkiego staje się pusty grób.

Jeżeli chcemy wszystko zrozumieć tak, jak powinniśmy - naszym kluczem powinien być Jezus Chrystus! Jego Osoba, staje się zrozumieniem wszystkiego, co zostało pokazane, przedstawione, odśpiewane, przeczytane. Szczególnie Triduum Paschalne, w tym liturgia Słowa z Wigilii Paschalnej, gdzie od samego stworzenia świata, aż po pusty grób – dosłownie wszystko zapowiada i przygotowuje na przyjście Mesjasza, naszego Wybawcy!

Jeżeli uświadomimy sobie, że cała historia ukierunkowana jest na nasze zbawienie i odkupienie, że w centrum całych wydarzeń jesteśmy my jako umiłowani prze Boga – zachwycimy się bardzo tym, ile Bóg uczynił, abyśmy byli wolni od grzechu i zdolni do osiągnięcia życia wiecznego!
Pusty Grób – mówi nam o pełni zbawienia! Jezusa już tam nie ma, jest tam, gdzie my jesteśmy i gdzie dostać się powinniśmy! Bóg nie umawia się z uczniami na spotkanie w grobie, lecz na spotkanie w Galilei, bo tam będzie na nich czekał - w grobie Go nie ma! Jezus nie chce byśmy Go szukali w grobie, On czeka na nas całkiem gdzie indziej, jeżeli Zmartwychwstał, a to jest pewne – to czeka na nas w umówionym miejscu! Każdy ma swoją Galileę, gdzie Jezus na niego czeka!

Pan Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał !!! +