III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


 

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO...

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

(J 2, 13-25)

Czasem jak oglądamy stare zdjęcia, dopiero wtedy zauważamy jak wiele się zmieniło. Począwszy od wyglądu nas samych, naszych bliskich, ale również miejsc czy jakichkolwiek rzeczy. Czas wpływa na zmianę wyglądu nie tylko ludzi ale również tego wszystkiego co nas otacza. Na takie zmiany nie mamy wpływu. Jednak są takie zmiany, których sami chcemy, których sami dokonujemy. Fryzjer, kosmetyczka, zmiana wyglądu auta, czy remont mieszkania.

Dzisiaj w Ewangelii widzimy jak Jezus reaguje na zmiany, które zastał w świątyni. Zmiany, które w pewnym momencie ze świętego miejsca uczyniły targowisko , czyli nie tylko zmieniły charakter miejsca, ale nade wszystko zmieniły podejście ludzi do świętości.

Dzisiejsze Słowa Jezusa „z domu mego Ojca nie róbcie targowiska” rzutują również na zmiany w naszym życiu. Tu już nie chodzi o zmianę naszego wyglądu czy zmiany wystroju naszych domów, tylko o zmianę naszego podejścia do świętości! Czy z rzeczy świętych nie zrobiliśmy targowiska? Nie chodzi już tylko o Kościół, ale o wszystko co święte. A świętością jest rodzina, relacje międzyludzkie, godność człowieka, prawo do życia, zasady moralne! Wiele dziś świętości w naszym społecznym życiu, które stały się targowiskiem. One wpłynęły na naszą zmianę myślenia, na naszą zmianę w postępowaniu.

Dobrze jest zadać sobie dzisiaj pytanie: ile we mnie targowiska, a ile świętości? Jakie zmiany się dokonały przez ostatnie lata we mnie i co one spowodowały. Czy myślę tak, jak kiedyś czy wręcz przeciwnie? Czy bronię świętości czy rozmieniło się wszystko na drobne?

Pierwsze czytanie mówi nam o Bożych przykazaniach i może wręcz przerażać ilość i srogość tekstu.0 Jednak przykazania Boże, zasady i dobrze funkcjonujące prawo są niejako strażnikiem świętości w naszym życiu! Chronią przed zmianą myślenia i nie pozwalają nam ze świętości uczynić targowiska! Wiele zmian dokonało się nieświadomie, dlatego tak ważna jest nieustanna troska o świętości najpierw swoje życia! Jeżeli będziemy walczyć i starać się być świętymi, nigdy świętości nie zamienimy na targowisko. A jeżeli dziś świętość stała się dla nas targowiskiem, to dlatego, że tak niestety wygląda nasze serce…

Czas Wielkiego Postu, to czas powrotu do świętości. Jezus chce powywracać wszystko co czyni nasze serce targowiskiem, aby znów na nowo stało się miejscem świętym, w którym Bóg będzie uwielbiony!