ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO


ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO...

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

(Mk 1,7-11)

Chyba nikt z nas nie pamięta swojego chrztu. Może tylko ze zdjęć albo jakichś nagrań. Samego chrztu nie pamiętamy, ale skutków jego działania doświadczamy przez całe życie. Kiedyś zaczepił mnie mój kolega z bloku i powiedział, że chyba lepiej byłoby dać możliwość wyboru dziecku jak dorośnie: czy chce być ochrzczony, czy też nie. Muszę przyznać szczerze, że zastanowiło mnie to bardzo i zacząłem rozmyślać, czy faktycznie tak nie byłoby lepiej. Jednak kiedy spojrzałem na swoje życie zastanowiłem się, czy ja kiedykolwiek dojrzałbym do takiej decyzji sam i czy w ogóle brałbym pod uwagę konieczność chrztu. Uświadomiłem sobie, że to chrzest sprawił, iż zacząłem bardziej poznawać Boga i dojrzewać w wierze, że to dzięki temu sakramentowi zaczęło rozwijać się od małego w moim sercu życie Boże. I tak na dobrą sprawę, gdyby nie moi rodzice mógłbym nigdy tego nie odkryć, twierdząc że sam wybrałem nie wiedząc, że źle wybrałem… A tak dziś dzięki wierze moich rodziców i chrzestnych otrzymałem dziedzictwo Boże – to co Bóg posiada - otrzymuję po części, jednak przyjdzie taka chwila, że otrzymam wszystko w całości!

Chrzest to nie Najświętszy Sakrament, ale NAJWAŻNIEJSZY sakrament, który jest początkiem wszystkiego, bez tego początku nie ma nic dalszego! Widać jak ważny jest chrzest po tym, że sam Jezus go przyjmuje! I co w trakcie chrztu się wydarza. My widzimy to, co widzimy – ale trzeba pamiętać, że chrzest tak jak każdy sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski! Tak jak nad Jezusem otworzyło się niebo, tak nad każdym ochrzczonym się ono otwiera i pozostaje takie aż do śmierci i to od nas zależy czy skorzystamy z tej otwartości Boga! Dla każdego kto został ochrzczony Bóg otworzył niebo i dał potrzebne środki do tego byśmy się tam dostali, jednak od naszej współpracy z łaską Bożą zależy czy tam się dostaniemy.

W każdym ochrzczonym Bóg ma upodobanie i widzi w nim Swoje dziecko, które pragnie mieć u siebie! Dobrze jest dzisiaj przypomnieć sobie datę swojego chrztu, podziękować Bogu za ten sakrament, podziękować rodzicom i chrzestnym za ich wiarę oraz pomodlić się za księdza, który nam udzielił tego sakramentu!