UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA


ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO...

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

(Mt 25,31-46)

 

Św. Albert Chmielowski (1846–1916)
"Ecce Homo" 1881
Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie

Co to znaczy królować? Niejednokrotnie znaczyło to mieć nad kimś i nad czymś władzę. Królować to również reprezentować dany kraj czy społeczeństwo. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata co oznacza, że z jednej strony Jezus jest Panem całego świata, ale z drugiej strony On również ten świat reprezentuje, w szczególności reprezentuje wszystkich ludzi.

Św. Brat Albert namalował słynny obraz Ecce Homo (Oto Człowiek), na którym Jezus jest po biczowaniu, tuż przed drogą krzyżową. Namalowany Jezus jest przedstawiony jako Król w koronie cierniowej, w purpurze, jest przedstawiony jako prawdziwy człowiek. Św. Brat Albert spędzając długie chwile na modlitwie dostrzegł w Jezusie Królu Wszechświata prawdziwego człowieka, reprezentanta wszystkich ludzi, najmniejszych, najbardziej potrzebujących, wszystkich zepchniętych na margines społeczny. Dlatego też w pewnym momencie dostrzegł w tych najmniejszych, najbardziej potrzebujących samego Jezusa, który będąc Królem i Panem całego świata reprezentuje właśnie tych najmniejszych!

Niemożliwością jest, aby król nie miał swojego państwa, swojego narodu. To właśnie dlatego jest królem, ponieważ ma swoje państwo i swoich ludzi. Jeżeli Jezus jest Królem, a my jako ludzie uważamy siebie za Jego naród, czyli osoby poddane Mu – to wraz z Jezusa Królowaniem powinniśmy przyjąć takie zasady i takie prawa, jakie panują w państwie Króla. Jakie to zasady i prawa? Konkretyzuje je dzisiejsza Ewangelia – bardzo dobitnie i dosadnie. Jest długa i pewnie niejeden z nas zastanawia się, po co Jezus tyle razy powtarza te same słowa? Właśnie dlatego, aby nic nie umknęło naszej uwadze, byśmy bardzo mocno sobie uświadomili, czym powinien kierować się człowiek, który pochodzi z państwa Jezusa! Owo państwo nie ma granic, więc i my winniśmy bez granic kierować się tym prawem jakie ustanowił Król! Prawo miłości i miłosierdzia obowiązuje w państwie Króla, to znaczy obowiązuje nas wszędzie! Oczywiście nikt za złamanie prawa nie zostanie ukarany już, ale da do zrozumienia Królowi, że nie chce być w Jego państwie i będąc obojętnym na ludzi, sam opowie się za innym królestwem i za innym panem…

Nam, ludziom Fundacji, tym wszystkim, którzy należą do Drużyny Chrystusa, dzisiejsza Ewangelia jest bardzo bliska, szczególnie słowa Jezusa: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. Te słowa Król nam dzisiaj przypomina, byśmy nieustannie szerzyli królestwo Chrystusa, byśmy byli rozpoznawalni jako Jego ludzie, a tym samym byśmy nieustannie i każdego dnia opowiadali się za naszym JEDYNYM KRÓLEM I PANEM!

Jeżeli chcemy powiedzieć naszemu Królowi: dziękuję, kocham Cię, jeżeli w jakikolwiek sposób chcemy Mu się odwdzięczyć – mamy taką możliwość – Nasz Król jest zawsze przy nas – On jest tym najmniejszym – jeżeli Go tam odkryjemy, będziemy mogli każdego dnia służąc bliźnim, służyć samemu Królowi, mówiąc Mu przy tym – Dziękuję Królu, że mogę należeć do Twojego królestwa!