NIEDZIELA ZWYKŁA 17.09.2017

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

zaprasza ks. Patryk Wojcieszak

Większość z nas zna 3 „tajemnicze” słowa: proszę, dziękuję i przepraszam. Jest jeszcze jedno ważne słowo, którego dzisiaj Jezus chce nas nauczyć, a mianowicie słowo: „wybaczam”! Piotr pyta dziś Jezusa: „ile razy ma przebaczać, czy aż siedem razy?” To znaczy będę doskonały jak wybaczę tak wiele razy?A Pan mu odpowiada, będziesz doskonały jak będziesz zawsze przebaczał!

Dzisiaj w Ewangelii widzimy jak Pan daruje dług swojemu słudze i to w takiej kwocie, że mógł by za nią sprzedać całe jego mienie. Również widzimy jak owy sługa, który dostępuje miłosierdzia swojego Pana, za nieporównywalnie mniej chce wtrącić do więzienia innego sługę, czyli kogoś, kto się od niego niczym nie różni.

Dzisiejsza przypowieść kochani mówi nam jedną bardzo ważną rzecz, że Bóg nie ma limitu w przebaczaniu, a mu ludzie tak. Bóg przebacza kiedy o to prosimy, a my przebaczamy wtedy, kiedy uważamy to za słuszne. Bóg na nasze grzechy i słabości odpowiada miłosierdziem, a my tak łatwo na słabości i grzechy innych odpowiadamy sprawiedliwością! Bóg przebacza nam cały dług i nie wraca do sprawy, a my rozdrabniamy, co ewentualnie możemy wybaczyć, a czego nie!

Jeżeli dzisiejszy sługa chciał być podobny do swojego Pana, wystarczyło przebaczyć swojemu współ-słudze. Jeżeli my kochani chcemy być prawdziwymi uczniami Chrystusa, trzeba nam Go przypominać – przebaczanie czyni nas podobnymi do Jezusa, czyni nas miłosiernymi, czyli takimi, jakim Bóg jest! I choć jest to trudne, to jednak konieczne, ponieważ jak wiemy „błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”

Wszyscy, którzy przebaczają, przebaczenie otrzymają!