V NIEDZIELA WIELKANOCNA 14.05.2017

ŻYJ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO…

 


Ks. Patryk Wojcieszak:

„Jestem księdzem 9 miesięcy, posługuję na parafii św. Brata Alberta w Bornem Sulinowie w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Kocham sport, pewnie po części dlatego, że jestem trochę nadpobudliwy :), ale też dlatego, że daje mi on wiele radości, a każda prawdziwa radość, przypomina mi zawsze obecność Boga pośród ludzi.
Cieszę się bardzo, że należę do Drużyny Chrystusa i dziękuję Bogu, że nie jestem w niej sam! :)”

 


Kto doświadczył miłości w swoim życiu, to wie, że spotykając osobę, którą obdarza się coraz większym uczuciem, przestają wystarczać krótkie spotkania. Naturalnie chce się z tą osobą spędzać więcej czasu, tak nam jest dobrze, że często powtarzamy, „mógłby się czas zatrzymać”, „ta chwila mogła by wiecznie trwać”. Kiedy zaczyna się kochać, spotkanie nie wystarczy, pragnie się z tą osobą być zawsze.

Gdybyśmy kochani spojrzeli na nasze życie, to miejsc, w których doświadczamy Boga, jest sporo. Każdy z nas ma takie miejsce tutaj na ziemi, które przygotował Bóg, abyśmy się z Nim spotykali. Od przyrody zaczynając, pięknych widoków gór, lasów, morza i wszystkiego co zostało przez Boga stworzone. Miejscem spotkania Boga, może być dom rodzinny, w którym doświadczaliśmy wspólnej modlitwy i wzajemnej miłości. Takim miejscem może być również drugi człowiek, autorytet, rodzic, który swoim życiem, troską o nas, zapoczątkował nowe życie w nas i pokazał nam Boga. Takim miejscem niewątpliwie jest Kościół. Jednak szczególnym miejscem jest modlitwa, która pozwala spotkać Boga niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, modlitwa sprawia, że każde miejsce staje się miejscem spotkania Boga.

I podobnie jak z osobą, którą się kocha, po prostu przestaje wystarczać chwila spotkania, w sercu pojawia się pragnienie bycia z Bogiem, nie tylko krótkich wizyt. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy, że Jezus idzie przygotować nam miejsce. Miejsce w niebie, tam gdzie nie będzie spotkań, czy krótkich wizyt, tylko miejsce, gdzie będziemy cały czas z Bogiem. Jezus przygotował nam miejsce bycia ze Sobą cały czas. Ziemskie spotkania z Bogiem mają rozpalić w nas miłość, która doprowadzi nas do miejsca wiecznego bycia z Panem, do chwili która stanie się wiecznością!

Często mówimy, że Eucharystia jest przedsionkiem nieba, i dużo w tym prawdy, ponieważ spotkanie Jezusa we Mszy Świętej przemienia się w bycie z Nim. Eucharystia to spotkanie Boga, które trwa do następnego spotkania, ponieważ przyjmując Jezusa do swojego serca jesteśmy ciągle z Nim, i tam gdzie my jesteśmy, jest i On, zawsze z nami, zawsze razem.

Każdy kto przygotował Bogu miejsce w swoim sercu, może być pewien, że Bóg przygotował dla niego miejsce w niebie!